Lycksele Idrottsförening
LAPPLAND SOCCER CUP 2020

Med anledning av den pågående virusepedimin har vi för att förhindra smittspridning och bidra till en bättre hälsa beslutat att ställa in Lappland Soccer Cup 2020. 

Det är med stor sorg vi tagit beslutet men lägg datumen 2-4 Juli 2021 på minnet så hoppas vi tillsammans kunna skapa en stor fotbollsfest i Lycksele.

 

 
 

Redovisningstjänst AB

 

 

Hotell Lappland

 

      

Xit AB - Intranät - Hemsidor -Portaler

Lycksele Staden i Lappland
 
Lycksele Staden i Lappland
Lycksele IF | Lappland Soccer Cup produktion: xit ab 2011